Dr. Arend Oetker
Krtkův dort zná asi každý, koho by ale napadlo, že za tímto úspěšným podnikem stojí příběh německé rodiny Oetker, která má svůj význam i pro Bankovní institut vysokou školu. Za několik málo dní navštíví Arend Oetker Prahu, jako hlavní host VIP Fóra Hospodářských novin. Tento německý průmyslník a člen významné podnikatelské rodiny zde pohovoří na téma vzdělání na cestě k úspěchu, ostatně, to je oblast, které zasvětil velkou část své práce. Arend Oetker je nejen prezidentem koncernu Hero AG, Schwartau ale také předseda COGNOS AG, jehož... Celý článek

Naši autoři

Ing. Petr Ort, Ph.D., je členem Komory soudních znalců České republiky a výkonný ředitel české pobočky celosvětového znaleckého ústavu American Appraisal. Patří k předním odborníkům na český realitní trh a oceňování nemovitého majetku. Je vedoucím autorem Cenových map České republiky.
doc. Ing. František Pavelka, CSc. Vystudoval VŠE v Praze a zároveň je absolventem tříleté francouzské Collége des Sciences Economiques et Sociales. Pracoval jako náměstek federálního ministra financí (FMF) a následně jako generální ředitel a předseda představenstva Wüstenrot hypoteční banky.
Martina Mannová
Martina Mannová
Dr. Martina Mannová je generální ředitelkou a členkou představenstva Bankovního institutu vysoké školy. Mezi její priority patří rozvoj mezinárodní spolupráce vysoké školy a prakticky orientovaný přístup ve vzdělávání.

V boji proti emisím a skleníkovému efektu může pomoci zemní plyn

Lubomír Civín na Žofínském fóru
Zemní plyn lze v současných podmínkách ekonomiky považovat za naději lidstva v řešení problému skleníkového efektu a problému emisí. Jedná se však o řešení dočasné, myslí si profesor Lubomír Civín z katedry financí a ekonomie Bankovního institutu vysoké školy. Tato tvrzení přednesl na půdě 202. Žofínského fóra, které proběhlo 19. září 2016. Společně s ním zde vystoupili i další odborníci na téma „Plyn – energie budoucnosti“.

Dr. Oetker hovořil na VIP Fóru Hospodářských novin na téma vzdělání – cesta k úspěchu

Dr. Arend Oetker a ředitelka Bankovního institutu vysoké školy Dr. Mannová
Na pozvání Bankovního institutu vysoké školy přijel německý průmyslník Dr. Oetker do Prahy, aby vystoupil v rámci VIP Fóra Hospodářských novin a nechal nahlédnout pod pokličku receptu na úspěšný rodinný podnik. Na otázku, jak vzdělání ovlivňuje cestu k úspěchu, pohovořil se stovkou českých podnikatelů a top manažerů, ale také se zástupci akademické sféry.

Oceňování majetku - obor s jasnou perspektivou

Pokud vyslovíme na veřejnosti pojem „oceňování majetku“ není zcela jisté, zda si pod tímto pojmem představí každý to správné, tedy skutečnou podstatu této, jedné z nejstarších vědních disciplín, jejíž historie sahá až ke starověkým civilizacím Středního východu a jejíž základní, dodnes používané, metodické postupy jsou popsány i v Bibli. (Třetí kniha Mojžíšova, 27).

Bojíte se investovat? Aneb investorem proti své vůli.

Jdete po ulici a máte u sebe pro případ potřeby peníze? Bankovky, mince, valuty? Pak jste investor. Každý investor někoho financuje. Koho financujeme držbou hotových peněz? V případě českých bankovek a mincí je to Česká národní banka. Financujeme tak její intervence vůči kurzu koruny, její operace na peněžních trzích, s nimiž nemusíme vždy souhlasit. V případě valut je to zahraniční stát, jehož měnu držíme. Např. jde-li o americký dolar, financujeme schodek platební bilance USA, v případě EUR financujeme schodek platební bilance eurozóny atd.

Úspěšná budoucnost závisí na výběru vysoké školy

Vybrat si dobře vysokou školu vyžaduje docela veliké úsilí. Oprávněně. Jde o vážné rozhodnutí, které předurčí budoucí povolání. Pokud zvolíme správně, práce bude mít smysl, bude nás bavit, zajistí nám slušný příjem a bude nás naplňovat po celý život. To všechno se dá příznivě ovlivnit, stačí chtít a mít oči otevřené už na začátku kariéry.
Přihlásit se k odběru Front page feed